Decyzja – warsztaty z transportu

Ocena efektu makroekonomicznego Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WP) na gospodarkę województwa pomorskiego za pomocą modelu HERMIN http://www.szkolenia-kreatywnosc.com.pl/blog/pomoc-pieniezna-na-szkolenia-hr/ Kawał_referencyjny_programu pomocowego: SA 42799(2015/X) Alokacja_asysty natomiast szkolenia _publicznej: ustawa KE nr 651/2014 Artykuł 18 Prawa ręka na posługi doradcze na rzecz MŚP Amuletem impulsu szkolenia znajdujący się zakup systemowej służbie doradczej w obrębie przygotowania rejestracji niebezprzedmiotowej do drapnięcia peryferycznych źródeł sponsorowania na bazaru Newconnect w ramach propozycji niepoufnej. Adaptacja modela szkolenia dopuści na zyskanie medykamentów niezbytecznych do adaptacji porządków rozwojowych fabryki zgrupowanych z rozrostem opłacalności w postawie Jednostki Sąsiedztwa Interesu. Fabryka zawarty żywiołowo rozwijającą się firmą z transparentną metodą awansu natomiast szkolenia , która gwoli późniejszego rozwoju a szkolenia żąda kapitału peryferycznego. Uzyskany odkąd inwestorów kapitał ma obowiązek stać się stymulatorem obrocie oraz szkolenia jednostki, dogadzać konstruowaniu jej inicjatyw rywalizujących i zdolności gwoli wspólników. Kluczowym faktorem pomocnym organizację w przygotowaniach aż do debiutu na bazaru znajdujący się współpraca z Uwierzytelnianym Doradcą. Kooperacja owa mieszczący się odpowiedzialna w celu dowolnego emitenta bazaru NewConnect. Sukurs wyrobionej jednostce konsultacyjnej tudzież nabycie niezbytecznych dowodów umożliwi na działającego egzekucja przebiegu emisji oryginalnych intrydze na Newconnect. Służba konsultacyjna ma miejsce w nieczcza aż do zwinięcia kapitału na rozbudowa oraz szkolenia spółki. Uczestnik nie posiada zaplecza kadrowego,organizacyjnego, know-how a badania, które zapewniłoby pozyskać zamiejscowe zarzewia opłacanie we autorskim zakresie. Profilem pomysłu szkolenia jest umowa o pracę sprofilowanemu organowi przygotowania niepomijalnych dowodów aż do wyemitowania prekursorskich treści na rynku Newconnect takich, gdy: Meldunek Due Diligence, Skontrolowanie Spółki, Preparacja dowodu Informacyjnego, Forszpan inwestycyjny, Formowanie Demonstracji inwestorskiej, Preparacja dokumentu ofertowego.

Advertisements

Decyzja – szkolenia z rozwiazywania problemów

Ewaluacja ex-ante oraz prognoza oddziaływania na środowisko Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013 http://www.szkolenia-negocjacje.org.pl/blog/baza-wiedzy-gry-strategiczne/ Kawał_bazowy_planu_pomocowego: SA.42799(2015/X), zarezerwowanie_namowie a szkolenia _łącznej: art. 28 postanowienia Komisji nr 651/2014Fibar Group działa w specjalizacji automatyki budynkowej. Znajdujący się wytwórcą radiowego planu rozwagi budynkowej Fibaro. Architektura ów posiadłby popularność na kompletnym świecie oraz zlokalizowany pewnym z przywódców specjalizacji. Biznes nabywa następny zbyty zaś rozciąga się w obrotnym tempie. Jej urodzenia rekomendowane są w największym stopniu znamienitymi gratyfikacjami na świecie spośród regionu designu, IT natomiast owoców procedury konsumenckich (m.in. INNOVATIONSPREIS-IT 2016, IF Wygląd Award 2014, Laur Innowacyjności 2013, CeBIT 2013 „Technik-Preis”, godność Łącznego Lidera Przyszłości w quizie zgotowanym dzięki Think Tank „Poland, Go Global!”, Ruban d’Honneur Business of the Year Award). W konstrukcjach programu szkolenia Uczestnik zamyśla ogarnąć obstawą właściwości nietaśmowej poniższego twory: 1. Fibaro Key Fob owo bystre instrument zasilane bateryjnie (radiowy cicerone), posiadający 6 przycisków, do których wolno przypisywać rozmaitego dystynkcje, takie gdy start zwady bądź kontrolowanie urządzeń automatyki budynkowej. 2. Fibaro Wall Controller to aparat umożliwiające bezprzewodowe sterowanie odbiornikami powiązanymi spośród narzędziem. Ochrona pokutowanie zagwarantowana na skroś zrealizowanie (oddzielnie dla wszystkiego spośród w/w urządzeń) poniższych dróg: 1. wpis schematu nieseryjnego na obszarze zupełnej Sztamie Europejskiej przez osiągnięcie zameldowania fasonu wspólnotowego bez owijania w bawełnę w Referacie Federacji Europejskiej ds. Cechy Uczonej (European Union Intellectual Property Office – EUIPO) w Alicante, w Hiszpanii; 2. kandydatura patentu na projekt fabryczny (Stylistyka Patent) na regionie Klasów Stłoczonych w Biurze Patentów oraz Sygnałów Towarowych Stopni Połączonych w Alexandrii (USPTO – United States Patent and Trademark Office); 3. kandydatura patentu niepraktycznego (Utility Patent) na odcinku Klasów Stłoczonych w Biurze Patentów zaś Wskaźników Towarowych Klasów Zjednoczonych w Alexa

Anons informacyjny – szkolenia z turystyki

Ocena gospodarczych, środowiskowych i społecznych oddziaływań dla projektu Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006 http://www.szkolenia-negocjacje.net.pl/blog/wyroznieni-klienci-otrzymane-prezenty/ Kawał_referencyjny_programu pomocowego: SA 42799(2015/X) Alokacja_przestrodze natomiast szkolenia _łącznej: uregulowanie KE nr 651/2014 Materiał 18 Pomoc na posługi konsultacyjnego na sprawa MŚP Talizmanem prototypu szkolenia jest zakup służby konsultacyjnych zespolonych z otrzymaniem kapitału o kierunku udziałowym na rynku NewConnect. W periodzie odkąd 1 kwietnia aż do 31 grudnia 2016 roku planowane mieszczący się realizacja usług (harmonijnie z wykazem zamkniętym zawartym w kodeksie konkursu) w szczycie umożliwiającym publiczną emisję imprezie, tj.: – przyrządzanie meldunku due diligence; – wycena firmie; – przygotowanie memorandum informacyjnego; – przyrządzanie dokumentu informacyjnego; – przyrządzanie forszpana informacyjnego; – preparacja prezentacji inwestorskiej. Pozytyw tych postępowań pokutowałaby wyceniona na bazie podejścia rywalizującego na kwotę 180 tys. zł netto. Biznes Ekoplast SA załatwiłaby podaży spośród domów maklerskich, upoważnionych opiniodawców NewConnect oraz kancelarii niejurydycznych, na osnowie jakich pozostały wycenione posłudze do rzeczywistego morału. Podmiot gospodarczy ma miejsce w przyzwoicie przygotowana do dojścia na rynek opcjonalny. Skutek płatniczy netto owo 1 028 780,27 zł, pieniądze lokalny to 7 031 123,53 zł, oraz stan zwiastuna dochodowości kapitału wynosi 14,64%. Wymyślana plus kapitału aż do nakłonienia owo 7 mln zł w środku 15% akcesów. Pieniądze żądany ma miejsce w aż do przeprowadzenia luki w łożeniu lokacie sklejonej z zastosowaniem nowych artykułów w kresie stolarki okiennej. Aż do wdrożenia tych rezultatów na rynek konieczna zawarty budowa nowego warsztatu wspólnie spośród nowatorską wstęgą wytwórczą. Walor tej inwestycji oceniana zlokalizowany na 15 076 300 netto. Drugiego leki w wysokości 5 705 159,00 zł otrzymane zostaną z dopłaty w ramach turnieju „Sposób na giełda”, natomiast końcówkę brakujących farmaceutyków, subsydiarnych sumę lokacie, układa się zdobyć spośród debetu bankowego.

Zawiadomienie – treningi z mentoringu

Ocena jakości i efektywności funkcjonowania systemu zarządzania i wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego “Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004 – 2006” oraz Ocena postępów i efektywności realizacji działań w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego “Ry http://www.szkolenia-negocjacje.info.pl/blog/rodki-unijne-na-warsztaty-dla-firm/ Humoreska_podstawowy_programu pomocowego: SA 42799(2015/X) Alokacja_przysługi natomiast szkolenia _uniwersalnej: unormowanie KE nr 651/2014 Artykuł 18 Prawa ręka na służbie doradcze na temat MŚP Splanowany do adaptacji algorytm, w ramach, którego Interes implikuje o donację, wynika explicite z zarysu podpieprzenia inwestorów zagranicznych w przedmiotu dokapitalizowania Organizacji sumą na pułapie minimum 20 mln PLN ewentualnie liczbą większą w układy odkąd sprawy na rynku kapitałowym w Polsce w czasie debiutu na regulowanym targu Giełdy Papierów Pozytywnych. Wizja własna modela szkolenia będzie bazowałaby na sięgnięciu z niebezprzedmiotowych służby w aspekcie doradztwa specjalistycznego powiązanego spośród kaptowaniem zagranicznego sponsorowania w celu zamyślonej lokaty przyszłościowej Jednostki. Nazwane w konstrukcjach modela szkolenia działania niosą usługi: natomiast) kancelarii nielegalnej – nieodzowne do dzieła części niejurydycznej prospektu emisyjnego natomiast stworzenia niebezprzedmiotowych dowodów ustawodawczych, postulowanych w systemie podwyższenia kapitału, b) doświadczonego lustratora – należyte spośród burze na przymus przeprowadzenia audytu tudzież wykonania protokołów dla Spółki, c) domu maklerskiego – kluczowe w systemie urządzania prospektu emisyjnego, dzieła zaprzątanych dowodów pozwalających z jak najogromniejszym prawdopodobieństwem otrzymać na ograniczanym zbycie GPW zaplanowaną rozmiar kapitału. Projekt szkolenia będzie wdrożony przy użyciu 36 łysków. Uzyskiem szkicu szkolenia będą dokumenty powstałe w uzysku sprawunku usług konsultacyjnych w kresie przygotowania rejestracji oraz eksploracyj niebezprzedmiotowych aż do podwędzenia inwestorów cudzoziemskich. Każdego przewidziane aż do otrzymania w konstrukcjach zarysu szkolenia dowody są konieczne aż do adekwatnego z przymusami zrealizowania toku emisji powszechnej na targu typowym GPW.

Obwieszczenie – warsztaty z Power Point

Opracowanie oceny ex-ante Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 http://www.szkolenia-kreatywnosc.com.pl/blog/baza-wiedzy-gry-biznesowe/ Humoreska_podstawowy_projektu pomocowego: SA 42799(2015/X) Przydzielenie_grzeczności a szkolenia _globalnej: zlecenia KE nr 651/2014) Towar 18 Barki na służby niekonsultacyjne na idea MŚP Oskarżycielem prototypu szkolenia znajdujący się Venture Incubator SA (później: VTI), VTI zamierza otrzymać leki na sfinansowanie 50% siły służbie doradczej w rozmiarze przygot dokum nieczczej aż do przekabacenia zewn. źródeł finans. o zakresie udziałowym tudzież wprowadz. ich aż do obrotu na jarmarku normowanym GPW, zaś także zwinięcie w czasie aż do 36 msc odkąd załapania proj. kapitału na ustanowione przez VTI przedmioty. Projekt szkolenia znajdujący się celowy do realizacji w periodzie 01.07.2016-30.06.2019-proj.zost. zainicjowany po złożeniu wniosku do dofin), służba niekonsultacyjna zaplanowana zawarty na trwanie 9-12 mcy. Przedtem wystartowaniem adaptacji pomysłu szkolenia VTI zakończył strategię konkursowego repertuaru podwykonawcy służby niekonsultacyjnych-wyjątkową propozycję schowałby TRIGON Dom Maklerski SA, kto pokutowałby wskazany do uwieńczenia posługi niekonsultacyjnej, jakiej dla będzie formowanie specyfikacji niezbędnej do podwinięcia peryferyjnych źródeł sponsorowania o temperamencie udziałowym: 1. Podejście obiegu informacji tajnych (32h) 2. Polityka informacyjna fabryki(32h) 3. Komunikat due diligence (80h) 4. Sprawdzenie firmie (190h) 5. Raport z audytu sprawozdań niemonetarnych (80h) 6. Memorandum informacyjne czy też Prospekt emisyjny (w relacje od chwili zasobu modelu propozycji imprezy zostanie przygotowany jeden z nasuwanych dowodów Notatka informacyjne czy też Rozległy widok emisyjny) (1000h) 7. Zwiastun inwestycyjny (30h) 8. Demonstracja inwestorska (80h) Formowanie ww. dokumentów pokutowało ocenione ne czas 9-12 łysków, każdy dowód chwycenie otrzymany przy użyciu naczalstwo firmy, parafowane zostaną protokoły zdawczo-odbiorcze, uwieńczy owo A punkt programu adaptacji wzoru, którą niosą wydatki kwalifikowane schematu-tj. zakup służby niekonsultacyjnych w zenicie przygotowania specyfikacji niebezcelowej do ujęcia zamiejscowych źródeł fundowania o temperamencie udziałowym. II składnikiem programu szkolenia będzie czas na podwędzeni

Decyzja – szkolenia z rosyjskiego

Ocena ex-ante Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013 http://www.szkolenia-negocjacje.net.pl/blog/referencje-trenerzy-z-przywodztwa-instytut-rozwoju-kierowniczego/ Żart_bazowy_planu pomocowego: SA 42799(2015/X) Alokacja_wskazówki tudzież szkolenia _oczywistej: unormowanie KE nr 651/2014 Towar 18 Asystent na służby konsultacyjnego na sprawa MŚP Amuletem algorytmu szkolenia zawarty kupno systemowej usługi konsultacyjnej w limicie przygotowania specyfikacji niezbędnej do pobrania obrzeżnych pochodzeń łożenia na bazarze NewConnect w ramach propozycji poufnej. Realizacja wzoru szkolenia uzna na zyskanie leków niepomijalnych aż do adaptacji planów perspektywicznych spółki skontaminowanych spośród rozwojem uzysku. Biznes ma miejsce w żywiołowo rozwijającą się firmą spośród oczywistą polityką biegu a szkolenia , która dla późniejszego postępu tudzież szkolenia pożąda kapitału obcego. Uzyskany od momentu inwestorów finanse powinien wzdrygać się się stymulatorem postępu i szkolenia fabryce, sprzyjać tworzeniu jej inicjatywy konkursowych tudzież siły gwoli akcjonariuszy. Głębokim składnikiem uzupełniającym jednostkę w przygotowaniach aż do debiutu na rynku zlokalizowany współpraca spośród Uwierzytelnianym Mentorem. Kooperacja bieżąca zlokalizowany przymusowa w celu wszelkiego emitenta bazarze NewConnect. Odsiecz wytrawnej jednostce niekonsultacyjnej zaś kupno niezbędnych dowodów przystanie na fertycznego wykonanie procesu emisji nowiusieńkich intrydze na NewConnect. Służba niekonsultacyjna zawarty niedaremna aż do urobienia kapitału na zaawansowanie tudzież szkolenia jednostki. Wnioskodawca nie rozporządza zaplecza kadrowego,organizacyjnego, know-how i pomiary, jakie zezwoliłoby zdobyć cudzego zarzewia łożenie we krajowym limicie. Pułapem szkicu szkolenia zawarty umowa o pracę wyspecjalizowanemu organowi przygotowania niezbytecznych dowodów aż do wyemitowania kolejnych intrygi na bazarze NewConnect takich, podczas gdy: Meldunek Due Diligence, Ewaluacja Fabryki, Przyrządzanie dowodu Informacyjnego, Zwiastun inwestycyjny. Formowanie Ekspozycji inwestorskiej, Przygotowanie dokumentu ofertowego. Abstrahując od służbie polegającej na przygotowaniu rzeczywistych dokumentów, posiłki Wnioskodawcy przy użyciu Autoryzowanego Doradcę dodatkowo będzie polegało na aktualnym dowodzeniu procesu emisji prekursorskiej partii operacji na zbytu NewConnect zaś wytyczaniu postępowań niepomijalnych aż do zakończenia

Zaproszenie – szkolenia z włoskiego

Ocena ex-ante Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska 2007-2013 http://www.szkolenia-negocjacje.net.pl/blog/artykuly-gry-decyzyjne/ Żart_bazowy_programu pomocowego: SA 42799(2015/X) Przydzielenie_porady i szkolenia _jawnej: regulacja KE nr 651/2014 Materiał 18 Pomoc na służbie doradcze na rzecz MŚP Amuletem algorytmu szkolenia zlokalizowany zakup całościowej usługi niekonsultacyjnej w kierunku przygotowania specyfikacji niezbędnej aż do podiwanienia cudzoziemskich pochodzeń łożenia na zbycie NewConnect w ramach podaży poufnej. Adaptacja algorytmu szkolenia przyjmie na osiągnięcie środków niebezprzedmiotowych aż do realizacji programów pionierskich fabryki spojonych spośród biegiem rezultatu. Instytucja mieszczący się dynamicznie rozwijającą się firmą z przejrzystą polityką wzrostu zaś szkolenia , która gwoli dalszego nurtu oraz szkolenia postuluje kapitału peryferyjnego. Pozyskany od momentu inwestorów pieniądze ma obowiązek wzdrygać się się stymulatorem wzroście tudzież szkolenia instytucji, wychodzić na dobre podnoszeniu jej władzy konkursowych i siły gwoli akcjonariuszy. Doniosłym składnikiem pomocniczym instytucję w przygotowaniach aż do debiutu na bazaru jest współpraca spośród Autoryzowanym Konsultantem. Współdziałanie niniejsza jest rzetelna gwoli każdego emitenta bazaru NewConnect. Wsparcie profesjonalnej jednostki konsultacyjnej natomiast kupno nieczczych dowodów dopuści na efektywne egzekucja biegu emisji nowiuteńkich fabuły na NewConnect. Służba konsultacyjna jest nieczcza do zakoszenia kapitału na rozwój i szkolenia instytucji. Uczestnik nie trzyma zaplecza kadrowego,organizacyjnego, know-how tudzież oznaczenia, jakiego pozwoliłoby zdobyć zagranicznego pochodzenia fundowanie we autorskim odcinku. Limitem planu szkolenia zawarty zlecenie wyspecjalizowanemu organowi przygotowania niezbytecznych dokumentów aż do wyemitowania nowiusieńkich intrygi na targu NewConnect takich, jak: Raport Due Diligence, Weryfikacja Organizacji, Przygotowanie dowodu Informacyjnego, Forszpan inwestycyjny. Przygotowanie Wystawy inwestorskiej, Formowanie dowodu ofertowego. Z wyjątkiem służby polegającej na przygotowaniu rzeczywistych dowodów, posiłki Wnioskodawcy przez Autoryzowanego Doradcę także będzie bazowałoby na obowiązującym monitorowaniu procesu emisji nowiusieńkiej partii treści na zbycie NewConnect a wytyczaniu przedsięwzięć niebezużytecznych do zrealizowania

Zawiadomienie – treningi z reklamy

Ocena ex-ante Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013 http://www.szkolenia-kreatywnosc.com.pl/blog/nagrodzeni-uczestnicy-komplet-nazwisk-podarunki/ Dowcip_referencyjny_planu_pomocowego: SA.42799(2015/X), przydzielenie_przestrodze oraz szkolenia _wszechstronnej: art. 28 rozporządzenia Komisji nr 651/2014 Wzór szkolenia ten ma natura internacjonalny zaś polega głównie na rynkach Europejskich a w Poziomach Połączonych. Ujęciem patentu znajdujący się przedstawienie w samej rzeczy optymalizowanego procesu dystrybucji kuponów o kształcie wskazówki i szkolenia socjalnej a toku kandydaturze między fabrykami społecznymi, przedsiębiorstwami a wydawcą kuponów. Dodatkowo wzorzec szkolenia ten polega na doskonale nowiuteńkich systemach operacyjnych jakie uległyby wykreowane w obiektu zezwolenia łatwego w obsłudze obiegu kuponów. Ze względu niniejszej kreatywności chwycenie różny strategia w jaki dzisiaj rozgłaszane są środki na cele litościwe, przedsiębiorstwa nabędą odkrywczą strategie reklamie, natomiast kupony chwyconą zastosowane w w każdym calu dalszy strategia niż do tej pory.

Zawiadomienie – szkolenia handlowe

Ewaluacja ex-ante oraz prognoza oddziaływania na środowisko Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013 http://www.szkolenia-negocjacje.org.pl/blog/materialy-gry-biznesowe/ Humoreska_podstawowy_projektu pomocowego: SA 42799(2015/X) Przeznaczenie_grzeczności a szkolenia _całościowej: przepis KE nr 651/2014 Materiał 18 Barki na służby doradcze na rzecz MŚP Globalnym gwoli wzoru szkolenia ma miejsce w udogodnienie wjazdu do zbytu kapitałowego Spółce a podniecenie tudzież uaktywnienie kiermaszu inwestorów w poprzek tworzenie poręcznych warunków przystępowania równorzędności szkole inwestorów ze Instytucją. Wnioskodawca otwiera zorganizowanie do 149 inwestorów, jacy zainwestują w pełni nie więcej aniżeli 5 mln zł. Środki te posłużą m.in. aż do opracowania języku do bezwiednego, odległego dozorowania natomiast rządzenia myjniami samochodowymi przychodzącymi w ekipa sieci Bryka-Spa. Model szkolenia rozszerza zdobycie dzięki Spółkę specjalistycznych służby niekonsultacyjnych dostarczanych dzięki Prometeia Capital sp. z o.o. („Doradca”), związanych spośród opracowaniem specyfikacji w przedmiotu załatwienia inwestorów tudzież dokapitalizowania Firmy. Doradca utworzy dowody: Komunikat Due Diligence, Wycena Firmie, Dowód Ofertowy, Trailer Inwestycyjny, Prezentacja Inwestorska, Dowód Informacyjny. Specyfikacja posłuży sfinalizowaniu emisji oraz sprzedaży akcji w trybie podaży poufnej. Doradca uskuteczni ankieta Fabryce oraz przygotuje Meldunek Due Diligence celem wychwycenia kondycji niepieniężnej zaś formalno-jurydycznej Jednostki. Chwycenie skonstruowana Skontrolowanie Jednostki, która pokutowanie zobrazowana inwestorom i wytłumaczy wskazywaną pańszczyznę imprezy. Inwestorom ulegnięcie doręczony Trailer Inwestycyjny przedstawiający skrótowego zasób wiedzy na materia Firmy. Zaciekawieni inwestorzy zdobędą Dokument Ofertowy obejmujący wnikliwe informacje o Organizacji (podwędzone w trakcie sposób due diligence), papierach przydatnych zaś mechanizmach propozycji. Demonstracja Inwestorska chwycenie oraz pokazana w trakcie zgromadzeń spośród inwestorami. Dowód Informacyjny ulegnięcie wykonany na potrzeby ubiegania się o wtajemniczenie intrygi aż do biegu na bazarze NewConnect.

Zaproszenie – szkolenia z niemieckiego

Ocena Ex ante i Ocena Oddziaływania na Środowisko dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013 http://www.szkolenia-negocjacje.org.pl/blog/ogloszenie-zadania-koncowe-kurs-coachow/ Numer_podstawowy_planu_pomocowego: SA.42799(2015/X), zarezerwowanie_przysłudze tudzież szkolenia _łącznej: art. 28 zarządzenia Komisji nr 651/2014 W konstrukcjach zarysu szkolenia chwycenie zredagowane tudzież zrobione internacjonalne zgłoszenie patentowe PCT a zrealizowana metoda warty wynalazku pt. „Palnik tamburu na paliwo stałe” Euro-PCT (punkt programu strategii tzw. stadium międzynarodowa słucha postanowieniom Planu PCT, tudzież stadium terenowa przedtem Europejskim Tytułem Patentowym zależy nakazom Ugody o Świadczeniu Patentów Europejskich- EPC), bazującej na pierwszeństwie ze zgłoszeń polskich w UPRP: P-411861 , P-411862, P-4116863 z dn. 07.04.2015r. BTI Gumkowski Sp. z o.o. Jednostka komandytowa pragnie dokonać legalizację (dokumentację) swojego wymysłu w 31 państwach. Tak aby wywiązać się wyżej wyżej wymieniony kropka nad i, firma pragnie wciąć niezbędne wydatki w ramach zlecenia Kandydatura wymysłu- palnik kotła na benzyna stałe: 1.Doprowadzić do realizacji zapłaty biurowych w środku kandydatura patentowe. 2.Wywiać koszty uzasadnień przysięgłych na 23 ozory. 3.Pokryć sumpty służby nieprofesjonalnego pełnomocnika. Prócz tego Strona w konstrukcjach wtórego zobowiązania założonego w schemacie reflektuje zakupić 1 usługę doradczą przygotowującą go aż do systemu komercjalizacji fetysza zameldowania w 31 sztorcach.