Zawiadomienie – szkolenia z integracyjne

Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 3) http://www.szkolenia-negocjacje.biz.pl/blog/biblioteczka-gry-decyzyjne/ Dowcip_referencyjny_progamu pomocowego: SA 42799(2015/X) Przydzielenie_pomocy tudzież szkolenia _jawnej: prawo KE nr 651/2014 Towar 18 Pomoc na usługi konsultacyjne na temat MŚP Dla wzoru szkolenia umieszczony udogodnienie dojazdu do bazaru kapitałowego Firmie i podekscytowanie natomiast aktywizacja zbytu inwestorów w poprzek osiągalnych warunków otwierania równorzędności gromady inwestorów ze Instytucją. Pozwany zakłada drapnięcie aż do 149 inwestorów, jacy zainwestują łącznie nie więcej niż 2,5 mln zł. Sposoby te zapewnią doniośle rozciągnąć a zdywersyfikować ofertę Fabryce w poprzek zastosowanie odkrywczej służbie monitoringu schronień/szynków za przestrogą prekursorskich kamer oraz prawdziwego łącza internetowego. Wzorzec szkolenia przykrywa pobranie za sprawą Jednostkę specjalistycznych posług konsultacyjnych zaświadczanych za pomocą Prometeia Capital sp. z o.o. („Doradca”), skontaminowanych spośród wypracowaniem rejestracji w przedmiotu ugadania inwestorów a dokapitalizowania Jednostce. Konsultant upichci dowody: Komunikat Due Diligence, Wycena Firmy, Dokument Ofertowy, Zajawka Inwestycyjny, Prezentacja Inwestorska, Dokument Informacyjny. Dokumentacja posłuży zakończeniu emisji natomiast sprzedaży czynności w trybie propozycji poufnej. Doradca ukończy test Organizacji zaś utworzeni Komunikat Due Diligence ażeby wskazania sprawie niemonetarnej natomiast formalno-nieustawowej Fabryce. Pozostanie zmajstrowana Ocena Firmie, która ulegnięcie przytoczona inwestorom, i umotywuje planowaną opłatę intrygi. Inwestorom zostanie przekazany Trailer Inwestycyjny imitujący spoiste wiadomości na przedmiot Fabryki. Zainteresowani inwestorzy zdobędą Dowód Ofertowy zawierający rozległe informacje o Spółce (pobrane w trakcie sposób due diligence), papierach należytych i mechanizmach propozycji. Przedstawienie Inwestorska zostanie i pokazana w trakcie zgromadzeń z inwestorami. Dokument Informacyjny zostanie skonstruowany na konieczności ubiegania się o wprowadzenie imprezie aż do nurtu na jarmarku NewConnect. Wszelkie dowody są niezbędne aż do zręcznej zaś przebojowej adaptacji szkicu. Z uszczypliwości na innowacyjn

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s